O nas

Proponujemy  sprzedaż  mikrosfery w Polsce i w całej Unii Europejskiej.

Mikrosfery energetycznych  popiołów -pełne szklanych  kryształków glinokrzemianu mikrosfery średnio w rozmiarze od 100-200 mkm, które tworzą się w  postaci latającego popiołu przy wysokiej temperaturze płonięcia węgla.

Mikrosfery są wspaniałym wypełniaczem przy produkcji wyrobów z masy plastycznej, gipsu,ceramiki , lekkich cementów i innych materiałów budowlanych. Wyroby z dodatkiem mikrosfery posiadają podwyższoną odporność, lekkość i wysokie właściwości izolacyjne. Oprócz tego wykorzystanie mikrosfery jako wypełniacza  znacząco obniża koszt własny produkcji.


Mikrosfera glinokrzemianu wykorzystywana jest  przy produkcji:
• uszczelniających  materiałów do  odwiertów ropy  naftowej, wiertniczych  roztworów, rozdrobnionych materiałów,wybuchowych  substancji w przemyśle naftowym;
• wiertniczych betonów,  wapiennych roztworów ,ciekłych roztworów, cementów,powłok,  pokryć dachowych i dźwiękochłonnych   materiałów w budownictwie;
• ceramiki (ogniotrwałych materiałów,ogniotrwałej cegły, powłok , izolacyjnych materiałów);
• plastidol ( dopisek tłumacza: plastidol to jest nazwa handlowa grupy zmiękczaczy – estrów kwasu ftalowego ) (nylonowe,polietylenowe,polipropylenowe i inne materiały różnorodnej spoistości ):
• kompozytów,ogumienia,akcesoriów  montażowych,  dźwiękochłonnych   materiałów i  podkładów przy produkcji  samochodów.